Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

  Отдел "Статистически изследвания" Експерт Телефон Имейл адрес За фирми от сектор
21 СОФИЯ ГРАД Бианка Христакиева 02/9857 215 [email protected] Промишленост
    Цветелина Веселинова 02/9857 423 [email protected] Строителство
    Снежанка Димитрова 02/9857 448 [email protected] Търговия и ресторантьорство
    Цветелина Веселинова 02/9857 423 [email protected] Транспорт, складиране и пощи; Далекосъобщения; Туристическа агентска и операторска дейност
    Йорданка Илиева 02/9857 629 [email protected] Операции с недвижими имоти
    Вяра Илиева 02/9857 714 [email protected] Всички други дейности в областта на услугите
    Николинка Александрова 02/9857 673 [email protected]
           
  Отдели "Статистически изследвания" Експерт Телефон Имейл адрес  
1 БЛАГОЕВГРАД Гергана Йочева 073/889 6523 [email protected]  
    Пенка Спасова 073/889 6525 [email protected]  
    Катя Василева 073/889 6533 [email protected]  
2 БУРГАС Дарина Александрова  056/851 928 [email protected]  
    Дечка Славчева 056/851 941 [email protected]  
    Илияна Стоянова 056/851 922 [email protected]  
    Женета Русинова 056/851 927 [email protected]  
    Медиха Карагьозова 056/851 926 [email protected]  
    Жана Недева 056/851 939 [email protected]  
    Атанаска Кръстева 056/851 942 [email protected]  
    Екатерина Стаматова 056/851 940 [email protected]  
    Дияна Горанова-Шидерова 056/851 937 [email protected]  
    Йорданка Бинева 056/851 932 [email protected]  
3 ВАРНА Ивелина Хараламбиева 052/575 218 [email protected]  
    Валя Савова-Маймарова 052/575 219    
    Боряна Гаргова 052/575 240    
    Наталия Петрова 052/575 241    
4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО Светлана Братоева  062/614 522 [email protected]  
    Мая Блажева 062/614 520    
    Йонка Кабадаева 062/614 534    
    Атанаска Добрева 062/614 532    
    Кристина Бейска 062/614 521    
    Георгия Илиева 062/614 519    
    Ивайло Милонов 062/614 535    
    Даниела Дончева 062/614 515    
    Таня Денчева 062/614 528    
    Павлинка Паринова 062/614 527    
5 ВИДИН Светла Симеонова 094/609 269 [email protected]  
    Васил Томов 094/609 264 [email protected]  
    Таня Йорданова 094/609 271 [email protected]  
6 ВРАЦА Петя Маринова 092/668 666 [email protected]  
    Маргарита Сидоренко  092/668 673    
    Ралица Спасова 092/668 683    
    Златка Вутова 092/668 667    
7 ГАБРОВО Даринка Радкова 066/819 724 [email protected]  
    Румянка Ботева 066/819 729 [email protected]  
    Марияна Спасова 066/819 735 [email protected]  
    Ивета Иванова 066/819 733 [email protected]  
    Марияна Драганова 066/819 737 [email protected]  
    Радка Петрова 066/819 723 [email protected]  
8 КЪРДЖАЛИ Славяна Костурска 0361/670 43 [email protected]  
    Жана Стоянова 0361/670 53    
    Филка Стефанова 0361/670 54    
9 КЮСТЕНДИЛ Роза Ризова 078/559 647 [email protected]  
    Гергана Христова 078/559 663    
    Антония Джонева 078/559 665    
    Ивелина Тамакярска 078/559 660    
10 ЛОВЕЧ Станислав Савчев  068/686 065 [email protected]  
    Светла Райнова 068/686 070 [email protected]  
    Николай Найденов 068/686 080 [email protected]  
    Даниела Цветкова 068/686 066 [email protected]  
11 МОНТАНА Маргарита Езекиева  096/391 828 [email protected]  
    Капка Петрова 096/391 825    
12 ПАЗАРДЖИК Христина Янева 034/402 725 [email protected]  
    Деян  Георгиев 034/402 719    
    Ангел Велчев 034/402 740    
    Мариела Кочева 034/402 737 [email protected]  
13 ПЕРНИК Милослава Темелкова 076/688 667 [email protected]  
    Таня Попова  076/688 656 [email protected]  
14 ПЛЕВЕН Пламен Петков 064/890 415 [email protected]  
    Емилия Тодорова 064/890 416 [email protected]  
    Петя Николова-Георгиева 064/890 421 [email protected]  
    Теодора Ранкова 064/890 419 [email protected]  
15 ПЛОВДИВ Живко Курсов  032/658 720 [email protected]  
    Ирена Данова-Чойнева 032/658 738 [email protected]  
    Николета Малинова 032/658 717 [email protected]  
16 РАЗГРАД Гергана Костова 084/616 130 [email protected]  
    Божана Николова 084/616 124    
    Анита Златева 084/616 137    
17 РУСЕ Наталия Йозова Георгиева 082/811 422 [email protected]  
    Росица Стоянова Гецова 082/811 423 [email protected]  
    Цветелина Цветанова Цолова 082/811 430 [email protected]  
    Галина Петрова Лазарова 082/811 424 [email protected]  
    Ивелина Петкова Калчева 082/811 436 [email protected]  
    Десислава Божидарова Сандева-Илиева  082/811 437 [email protected]  
    Владислав Динков Кръстев 082/811 431 [email protected]  
    Мая Парашкевова Лачевска 082/811 435 [email protected]  
18 СИЛИСТРА Ивелина Георгиева 086/818 321 [email protected]  
    Николай Йорданов 086/818 320 [email protected]  
    Маргарита Стойнова 086/818 328 [email protected]  
19 СЛИВЕН Мая Христова Петрова  044/613 415 [email protected]  
    Ася Емилова Димитрова 044/613 428 [email protected]  
    Радка Иванова Влайкова 044/613 425    
    Ирена Илиева Добрева 044/613 424    
    Диана Пирдопска-Петрова 044/613 422    
    Светлана Димитрова Манолова 044/613 414    
20 СМОЛЯН Димка Дариткова  0301/674 14 [email protected]  
    Бинка Молова 0301/674 27    
    Малинка Сиракова 0301/674 36    
    Марияна Якимова 0301/674 35    
22 СОФИЙСКА ОБЛАСТ Цветанка Попова 02/9857 636 [email protected]  
    Катя Цонева  02/9857 186 [email protected]  
    Силвия Венкова 02/9857 227 [email protected]  
    Евгения Тепешанова 02/9857 214 [email protected]  
    Василка Петрова  02/9857 235 [email protected]  
23 СТАРА ЗАГОРА Тоня Василева 042/619 414 [email protected]  
    Светла Илиева 042/619 421    
    Нели Петрова 042/619 420    
    Петър Петров 042/619 425    
    Нина Акбашева 042/619 427    
    Катерина Ангелова 042/619 426    
24 ДОБРИЧ Марияна Вълчева 058/655 313 [email protected]  
    Антоанета Харизанова 058/655 328    
    Жени Вълчева 058/655 314    
    Антоанета Петкова 058/655 316    
25 ТЪРГОВИЩЕ Людмила Милева  0601/694 30 [email protected]  
    Диян Дянков 0601/694 31    
    Росица Христова 0601/694 31    
    Марияна Терзиева 0601/694 25    
26 ХАСКОВО Светла Велева 038/608 888 [email protected]  
    Николина Делчева 038/608 851 [email protected]  
    Мария Митева  038/608 875 [email protected]  
27 ШУМЕН Светла Кръстева 054/850 617 [email protected]  
    Елена Стоянова 054/850 631    
    Росица Стоймерова 054/850 635    
28 ЯМБОЛ Генка Панкова 046/686 320 [email protected]  
    Емилия Петрова 046/686 324 [email protected]  
    Стела Вангелова 046/686 334 [email protected]  
    Красимира Георгиева 046/686 317 [email protected]