Участие в четиригодишното изследване „Структура на заплатите 2018“