Участие в бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите