Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ

Наблюдение на структурата на заплатите 2014

Отдел/Област
Име на експерт
Телефони
Електронна поща
Информационни системи и приложен софтуер
Антоанета Йотова
02/9857 632
Статистика на труда
Тодор Давидков
02/9857 568
Благоевград
Теменуга Цветкова Георгиева
0738896525; 0877902405
Мария Ангелова Бангачева
0738896523; 0877902404
Поля Василева Тичева
0738896534; 0877904417
Бургас
Димитринка Кралева
056/8519-17
Дарина  Александрова
056/8519-28
Катя Янакиева
056/8519-37
Атанаска Кръстева
056/8519-42
Дечка Славчева
056/851 941
Женета Русинова
056/851 927
Варна
Боряна Тошева Димитрова
052/575240
Невена Димитрова Димитрова
052/575224
Диана Великова Костадинова
052/575229
Златина Димитрова Минева
052/575248
Велико Търново
Даниела Цветанова Дончева
062/614-515
Павлинка Йорданова Паринова
062/614-527
Мая Янакиева Блажева
062/614-520
Атанаска Димитрова Добрева
062/614-532
Видин
Светла Владкова Симеонова
094609269
Таня Пламенова Йорданова
094609271
Валерия Асенова Лещарска
094609279
Враца
Петя Христова Маринова
092668666
Златка Иванова Вутова
092668667
Ралица Николаева Спасова
092668683
Габрово
Марияна Драганова Драганова
066819737
Ивета Баева Иванова
066819733
Румянка Христова Ботева
066819729
Марияна Петрова Спасова
066819735
Кърджали
Славяна Костурска
0361 67043
Елена Кирова
0361 67037
Кюстендил
Роза Ризова
078/55 96 47
Валентина Тонева
078/ 55 96 61
Ловеч
Димитринка Пешева-Дсс
68686066
Даниела Цветкова-Търговия
68686074
Статислав Савчев-Промишленост
68686065
Светла Райнова
68686065
Монтана
Маргарита Младенова Езекиева
096/39-18-28
Илия Иванов Илиев