Разрешено и започнато строителство на нови сгради

Подсистема Методолог Телефон
Разрешено и започнато строителство на нови сгради Станка Димитрова 02/9857 175
  Емилия Алтънова 02/ 9857 249