Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Подсистема Методолог Телефон
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите    
- промишленост Аделина Балабанова 02/ 9857 135
Мая Божилова 02/ 9857 157
- строителство Станка Димитрова 02/ 9857 175
Аделина Терезова 02/ 9857 454
- търговия Лиляна Ралинска 02/ 9857 128
Мариана Кръстева 02/ 9857 174
- услуги Стела Стайкова 02/ 9857 137