Дейност на нефинансовите предприятия

Подсистема Методолог  Телефон
Дейност на нефинансовите предприятия    
- промишленост Аделина Балабанова 02/ 9857 135
Мая Божилова 02/ 9857 157
- строителство Станка Димитрова 02/ 9857 175
Олга Костадинова 02/ 9857 165
- търговия Лиляна Ралинска 02/ 9857 128
Мариана Кръстева 02/ 9857 174
- услуги Стела Стайкова 02/ 9857 137