Премини към основното съдържание

Проекти

Проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното й прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“

вторник, 30 май 2023 - 09:50

През месец май 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното ѝ прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101112756 - 2022-BG-EGD.

НСИ стартира изпълнението на проект за геореферирани данни за населението за 2022 и 2023 година

четвъртък, 11 май 2023 - 11:40

През март 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване и реорганизация на демографската статистика, статистиката на миграцията и преброяване на населението и жилищния фонд“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101101360 - 2022-BG-POP-MIGR по Програмата за единния пазар, направление „Европейска статистика“.

Проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“

сряда, 5 април 2023 - 15:20

През април 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101103141-2022-BG-PRS.

Проектът обхваща следните дейности:

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС) за 2022 година“

четвъртък, 30 март 2023 - 15:00

През февруари 2023 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP. Проектът беше с продължителност 16 месеца - от ноември 2021 г. до февруари 2023 година.

Проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“

петък, 20 януари 2023 - 09:20

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101100585 - 2022-BG-GVC-MNE.

Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

понеделник, 9 януари 2023 - 17:30

През август 2022 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от март 2021 г. до август 2022 година.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати заложените в него специфични и основни цели:

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

четвъртък, 10 ноември 2022 - 14:45

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101091474-22-BG-PPP.

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“

сряда, 5 октомври 2022 - 11:30

През септември 2022 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101100575 - 2022-BG-SILC.

През периода май 2022 - април 2024 г. НСИ ще работи по проект с европейско съфинансиране „Събиране на данни за градовете и субнационална статистика“

петък, 27 май 2022 - 09:30

През май 2022 г., в изпълнение на Споразумение за субсидия № 101052213-2021-BG-CITY с Европейската Комисия, Националният статистически институт (НСИ) стартира работа в поредната вълна от проекта „Събиране на данни за градовете и друга субнационална статистика“. България участва в различните фази на проекта от 2004 г. насам.