Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица е 5.0% - с 0.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2018 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: