Таблица 0103 - БВП по метода на доходите – годишни данни