Таблица 0101 - БДС по базисни цени и БВП по пазарни цени – годишни данни