В помощ на Вашата подготовка

Препоръчителна литература

  1. Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев
  2. Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков,  доц. д-р Красимира Проданова
  3. Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев
  4. Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Статистически речници