Често задавани въпроси

1. Какво означава попълване на онлайн тест? Как ще се проведе попълването на онлайн теста за първия етап на състезанието?

Провеждането онлайн означава, че участниците ще попълват тест директно в сайта на НСИ в реално време. Тестът ще бъде отворен за попълване точно в 10.00 ч. на 3 юни. Той няма да се вижда предварително.

 

2. Как ще се осъществи достъпът на участниците (отборите) до онлайн теста? Как ще протече вторият кръг - анализ на статистически данни по дадена статистическа тема?

Участниците (учениците) трябва сами да осигурят компютри, от които да попълват теста. Целият отбор от трима души решава теста едновременно на един компютър. По същия начин целият отбор ще анализира и презентира данните, които ще бъдат предоставени за втория кръг.

 

3. Какво ще бъде участието на учителя ментор?

Ролята на учителя ментор е да организира и подготви отбора за състезанието, както и да подбере подходящи ученици, които да работят добре в екип. Предполага се, че менторът не подсказва на учениците, изрично сме казали, че състезанието е за ученици.

 

4. Кои отбори ще се класират за участие във втория кръг на състезанието?

Събралите 180 точки от теста на първия кръг се класират за втория кръг на състезанието.

 

5. Ученици в кои класове на средното образование могат да участват в състезанието?

Състезанието е за ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас във всички училища в страната, не само за изучаващите статистика.