Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 2.9% през третото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: