Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Euro area - 19 countries (from 2015) 105.4 105.3 105.0 104.5 105.2 103.6 103.3 103.7 103.7 102.8 102.8 100.6s
EU (27 countries - from 2020) 106.8 106.8 106.6 106.2 106.9 105.2 105.1 105.3 105.4 104.6 104.6 102.5s
ЕС (28 държави) 106.4 106.5 106.4 105.6 106.4 104.8 104.7 104.8 105.0 104.3 104.1 102.3s
Белгия 112.7 112.0 110.1 113.8 112.4 117.0 109.7 116.6 115.5 113.6 114.9 :
България 110.2 112.0 111.1 109.4 109.0 107.0 107.7 107.7 108.5 109.5 108.1 106.2p
Чехия 112.9 113.0 113.0 113.9 115.5 112.2 112.7 112.4 113.6 113.5 112.3 111.2
Дания 110.7 109.7 113.2 112.5 117.9 109.4 113.6 110.1 112.5 109.7 104.4 111.9
Германия 102.8 102.8 103.4 100.9 101.6 100.1 99.7 100.4 99.2 98.1 99.1 96.6
Естония 116.8 114.4 114.5 113.1 113.2 107.2 103.9 107.8 106.1 106.4 107.2 104.7
Ирландия 98.4 98.5 100.4 104.2 107.3 97.0 98.5 99.0 107.8 101.7 97.1 91.1p
Гърция 111.9p 109.6p 108.2p 109.5p 107.7p 108.5p 107.0p 108.9p 109.9p 107.3p 102.9p 105.5p
Испания 107.4p 106.1p 104.9p 106.6p 106.8p 106.4p 106.1p 106.7p 105.6p 105.1p 106.0p 104.4p
Франция 104.6 104.7 103.2 103.8 105.8 103.3 103.6 102.7 103.0 103.5 103.5 100.5
Хърватия 110.7 108.0 107.8 107.1 106.3 104.8 108.3 104.7 106.9 105.9 105.6 103.9
Италия 106.2 106.8 105.5 104.7 105.5 105.2 104.3 104.5 104.1 103.7 103.7 100.9
Кипър 129.5 129.4 130.2 129.0 129.2 131.4 129.6 131.8 132.8 132.7 131.9 :c
Латвия 115.1 116.2 116.7 114.5 117.1 118.8 116.0 119.4 120.6 117.7 116.2 115.9
Литва 121.4 116.4 120.8 122.0 117.3 118.1 119.2 117.8 120.5 117.6 121.5 119.2
Люксембург 102.6s 101.2s 100.5s 101.7s 100.7s 99.1ps 98.4ps 101.1ps 99.3ps 96.9ps 95.5ps 97.1ps
Унгария 114.5 115.8 116.9 115.3 116.8 114.5 116.2 114.6 118.2 117.5 115.9 111.5
Малта 101.6p 100.0p 96.9p 101.0p 102.2p 102.7p 103.5p 109.0p 106.3p 105.3p 108.0p 108.0p
Нидерландия 104.4p 103.5p 102.6p 101.6p 102.1p 101.0p 101.3p 101.9p 103.2p 102.5p 101.5p 99.9p
Австрия 114.9 116.6 116.0 112.5 111.8 112.2 111.5 110.1 110.1 110.5 108.0p :
Полша 120.0 122.0 122.6 122.6 122.4 119.9 120.7 119.1 120.7 122.4 123.8 120.1
Португалия 104.6 103.0 102.7 105.3 105.4 100.5 106.0 103.5 100.9 104.2 103.5 106.5
Румъния 116.8 117.7 118.2 119.0 116.5 114.4 112.3 112.9 113.5 111.3 111.2 111.0p
Словения 127.5p 125.5p 125.2p 127.1p 126.0p 123.7p 126.9p 123.6p 124.4p 126.3p 125.1p 122.9p
Словакия 115.9 115.6 116.5 115.7 115.3 113.2 113.7 110.8 112.4 111.6p 111.0p 109.5p
Финландия 113.1 112.3 112.3 115.0 111.8 113.3 114.3 114.7 114.1 113.5 113.8 114.1
Швеция 111.7 111.3 109.7 110.3 110.6 110.7 111.2 111.9 110.8 109.4p 110.8p 109.1p
Норвегия 98.5 96.9 95.5 96.0 96.4 94.5 95.5 93.6 94.2 97.1 99.7 101.2
Швейцария 114.8 114.7 115.1 115.4 115.7 118.6 117.5 115.6 118.6 : : :
Черна гора 99.6s 101.5s 96.4s 82.3s 98.2s 119.6s 114.1s 109.5s 114.8s 106.2s 109.9s 124.4s
North Macedonia 116.1 113.8 114.8 111.7 111.3 111.2 115.3 115.1 115.6 114.8 110.5 108.3
Сърбия 110.4 111.4 109.0 108.6 110.3 109.1 112.5 111.1 111.7 111.6 113.2 112.6
Турция 109.4 111.2 113.6 112.6 114.0 110.1 115.1 112.0 115.8 114.8 115.5 117.8
Великобритания 103.7 103.9 104.9 101.4 102.4 102.4 102.4 101.6 101.8 101.9 100.8 100.8

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 26.02.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.1 -0.1 -0.3 -0.5 0.7 -1.5 -0.3 0.4 0.0 -0.9 0.0 -2.1s
EU (27 countries - from 2020) 0.8 0.0 -0.2 -0.4 0.7 -1.6 -0.1 0.2 0.1 -0.8 0.0 -2.0s
ЕС (28 държави) 0.8 0.1 -0.1 -0.8 0.8 -1.5 -0.1 0.1 0.2 -0.7 -0.2 -1.7s
Белгия 4.6 -0.6 -1.7 3.4 -1.2 4.1 -6.2 6.3 -0.9 -1.6 1.1 :
България 3.6 1.6 -0.8 -1.5 -0.4 -1.8 0.7 0.0 0.7 0.9 -1.3 -1.8p
Чехия -1.1 0.1 0.0 0.8 1.4 -2.9 0.4 -0.3 1.1 -0.1 -1.1 -1.0
Дания -7.8 -0.9 3.2 -0.6 4.8 -7.2 3.8 -3.1 2.2 -2.5 -4.8 7.2
Германия -1.1 0.0 0.6 -2.4 0.7 -1.5 -0.4 0.7 -1.2 -1.1 1.0 -2.5
Естония 0.5 -2.1 0.1 -1.2 0.1 -5.3 -3.1 3.8 -1.6 0.3 0.8 -2.3
Ирландия 8.8 0.1 1.9 3.8 3.0 -9.6 1.5 0.5 8.9 -5.7 -4.5 -6.2p
Гърция 0.7p -2.1p -1.3p 1.2p -1.6p 0.7p -1.4p 1.8p 0.9p -2.4p -4.1p 2.5p
Испания 3.5p -1.2p -1.1p 1.6p 0.2p -0.4p -0.3p 0.6p -1.0p -0.5p 0.9p -1.5p
Франция 0.9 0.1 -1.4 0.6 1.9 -2.4 0.3 -0.9 0.3 0.5 0.0 -2.9
Хърватия 4.2 -2.4 -0.2 -0.6 -0.7 -1.4 3.3 -3.3 2.1 -0.9 -0.3 -1.6
Италия 1.2 0.6 -1.2 -0.8 0.8 -0.3 -0.9 0.2 -0.4 -0.4 0.0 -2.7
Кипър 1.7 -0.1 0.6 -0.9 0.2 1.7 -1.4 1.7 0.8 -0.1 -0.6 :c
Латвия -3.8 1.0 0.4 -1.9 2.3 1.5 -2.4 2.9 1.0 -2.4 -1.3 -0.3
Литва 2.0 -4.1 3.8 1.0 -3.9 0.7 0.9 -1.2 2.3 -2.4 3.3 -1.9
Люксембург 0.4s -1.4s -0.7s 1.2s -1.0s -1.6ps -0.7ps 2.7ps -1.8ps -2.4ps -1.4ps 1.7ps
Унгария -0.8 1.1 0.9 -1.4 1.3 -2.0 1.5 -1.4 3.1 -0.6 -1.4 -3.8
Малта 1.0p -1.6p -3.1p 4.2p 1.2p 0.5p 0.8p 5.3p -2.5p -0.9p 2.6p 0.0p
Нидерландия 3.6p -0.9p -0.9p -1.0p 0.5p -1.1p 0.3p 0.6p 1.3p -0.7p -1.0p -1.6p
Австрия 0.4 1.5 -0.5 -3.0 -0.6 0.4 -0.6 -1.3 0.0 0.4 -2.3p :
Полша 1.9 1.7 0.5 0.0 -0.2 -2.0 0.7 -1.3 1.3 1.4 1.1 -3.0
Португалия 1.5 -1.5 -0.3 2.5 0.1 -4.6 5.5 -2.4 -2.5 3.3 -0.7 2.9
Румъния -2.0p 0.8 0.4 0.7 -2.1 -1.8 -1.8 0.5 0.5 -1.9 -0.1 -0.2p
Словения 5.2p -1.6p -0.2p 1.5p -0.9p -1.8p 2.6p -2.6p 0.6p 1.5p -1.0p -1.8p
Словакия 0.4 -0.3 0.8 -0.7 -0.3 -1.8 0.4 -2.6 1.4 -0.7p -0.5p -1.4p
Финландия -0.3 -0.7 0.0 2.4 -2.8 1.3 0.9 0.3 -0.5 -0.5 0.3 0.3
Швеция 0.1 -0.4 -1.4 0.5 0.3 0.1 0.5 0.6 -1.0 -1.3p 1.3p -1.5p
Норвегия -1.8 -1.6 -1.4 0.5 0.4 -2.0 1.1 -2.0 0.6 3.1 2.7 1.5
Швейцария 2.6 -0.1 0.3 0.3 0.3 2.5 -0.9 -1.6 2.6 : : :
Черна гора -12.1s 1.9s -5.0s -14.6s 19.3s 21.8s -4.6s -4.0s 4.8s -7.5s 3.5s 13.2s
North Macedonia 1.5 -2.0 0.9 -2.7 -0.4 -0.1 3.7 -0.2 0.4 -0.7 -3.7 -2.0
Сърбия 5.7 0.9 -2.2 -0.4 1.6 -1.1 3.1 -1.2 0.5 -0.1 1.4 -0.5
Турция 0.8 1.6 2.2 -0.9 1.2 -3.4 4.5 -2.7 3.4 -0.9 0.6 2.0
Великобритания 1.0 0.2 1.0 -3.3 1.0 0.0 0.0 -0.8 0.2 0.1 -1.1 0.0

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 26.02.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Euro area - 19 countries (from 2015) -0.6 -0.2 -0.8 -0.8 -0.9 -2.4 -2.1 -2.7 -1.7 -2.6 -1.7 -4.1s
EU (27 countries - from 2020) 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 -2.0 -1.3 -2.1 -1.1 -2.0 -1.3 -3.9s
ЕС (28 държави) 0.0 0.3 0.3 -0.2 -0.1 -1.8 -1.3 -2.0 -1.1 -1.9 -1.4 -3.6s
Белгия 3.9 5.2 0.6 5.6 2.0 10.0 -0.1 4.5 8.1 5.2 2.2 :
България 2.5 6.9 2.8 2.7 0.9 -3.4 -1.0 -1.3 0.1 1.9 -0.2 -1.5p
Чехия -0.9 1.4 0.2 3.6 3.1 -3.4 0.0 -1.8 -0.9 -0.3 -3.1 -3.4
Дания 2.9 2.3 5.5 5.5 12.0 3.4 5.6 4.3 4.6 0.1 -4.8 -6.8
Германия -3.1 -2.1 -2.7 -4.3 -5.1 -6.0 -5.2 -5.0 -5.6 -5.8 -3.8 -7.2
Естония 5.4 4.5 2.5 0.4 1.5 -3.0 -5.5 -2.4 -4.5 -4.4 -7.3 -9.9
Ирландия -6.2 -1.0 22.4 7.0 9.8 -6.0 -2.5 -6.6 5.2 -0.9 -2.1 -5.2p
Гърция 3.9p 1.5p -0.6p 2.9p -0.3p -0.5p -2.2p 0.2p 2.0p -0.5p -9.2p -4.7p
Испания 3.3p -0.1p -3.5p 1.4p 1.3p 1.3p 0.7p 1.3p 0.3p -1.7p 1.7p 0.1p
Франция 2.5 0.0 -0.9 1.1 3.8 -0.3 0.0 -1.4 0.3 0.1 0.9 -3.2
Хърватия 4.6 0.5 3.0 3.0 0.1 -5.5 2.9 -1.7 2.0 0.3 -0.4 -2.2
Италия -0.8 0.8 -1.7 -1.5 -0.6 -1.2 -0.7 -1.7 -2.1 -2.4 -0.8 -4.3
Кипър 6.5 6.1 6.5 3.2 0.6 3.6 2.5 5.4 5.2 3.7 2.4 :c
Латвия -1.2 -3.0 1.5 -2.4 2.0 4.3 -1.4 2.0 7.2 3.1 -0.1 -3.2
Литва 5.1 3.2 5.7 13.8 1.4 2.1 4.4 0.2 7.7 -2.1 2.4 -0.5
Люксембург -2.2 -1.1 -1.4 0.5 -1.6 -3.4p -3.7p -0.9p -2.1p -7.2p -7.5p -5.3p
Унгария 5.0 6.3 8.2 6.1 6.5 4.3 8.7 2.6 9.1 6.5 5.3 -3.7
Малта 0.9p -1.6p -4.9p 2.6p -1.3p 0.7p 1.4p 7.6p 5.4p 1.6p -0.2p 7.6p
Нидерландия -0.4p -1.0p -2.2p -1.7p -1.1p -2.5p -0.7p -1.2p 1.0p 0.2p -1.8p -1.7p
Австрия 3.8 4.4 5.0 0.6 -3.0 -0.3 -1.1 -2.4 -2.3 -3.0 -5.6p :
Полша 6.0 6.8 8.0 6.6 5.1 1.9 3.3 0.7 3.1 3.6 5.6 1.3
Португалия -2.7 -2.4 -7.0 -1.5 0.1 -5.3 -1.4 -4.9 -5.0 -2.0 0.5 3.9
Румъния -0.1 1.9 1.5 -0.6 -2.1 -3.6 -5.3 -5.8 -4.1 -3.5 -7.4 -8.9p
Словения 6.1p 3.9p 3.2p 5.3p 3.2p 1.1p 4.9p 0.0p 2.3p 2.7p 1.5p 1.0p
Словакия 7.3 5.7 7.4 6.5 4.5 -2.0 2.3 -8.2 -2.4 -3.9p -4.3p -7.1p
Финландия 2.2 0.8 -1.0 7.0 -0.4 2.3 4.5 4.1 1.2 1.5 1.6 0.6
Швеция 2.7 2.4 -0.2 3.8 0.8 1.1 4.4 4.2 1.8 -1.7p 0.9p -2.0p
Норвегия -3.4 -5.8 -6.4 -4.1 -2.5 -8.6 -5.8 -9.3 -8.0 -5.7 -0.9 1.3
Швейцария 5.4 3.4 4.5 3.8 3.8 5.8 7.2 5.5 10.7 : : :
Черна гора -9.0s -12.9s -20.1s -27.6s -4.8s 5.6s 4.9s -2.8s -1.7s -6.3s -9.0s 9.8s
North Macedonia 12.0 7.3 7.5 5.5 1.2 -2.7 5.8 9.9 6.1 4.2 -2.1 -5.9
Сърбия -4.2 1.2 -3.1 -0.9 -0.6 -5.4 2.8 1.6 0.3 0.2 3.2 7.7
Турция -7.5 -5.0 -2.0 -3.9 -1.4 -3.8 -1.2 -3.8 3.3 3.8 4.9 8.6
Великобритания 0.1 0.0 2.1 -2.5 -0.2 -1.6 -1.1 -1.9 -1.1 -0.8 -2.0 -2.2

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 26.02.2020 12:03

Диаграма
Страници