Премини към основното съдържание

Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година

Публикувано на: 23.10.2013 - 12:00

Цената на един декар земеделска земя е 279 лв. през 2010 г., 398 лв. през 2011 г. и 547 лв. през 2012 година.
Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 година.

Прессъобщение
Статистическа област