Население и демографски процеси в област Русе през 2012 г.

Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2012 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2012 г. и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци, отразено е и неговото естествено и механично движение.
Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през 2012 г. и през периода 2003 - 2012 г. раждания, умирания, бракове, бракоразводи и миграция. Конструираните динамични редове дават възможност за задълбочено и професионално изследване на демографските процеси. Изчислени са основни показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността, бракоразводността, естествения и механичния прираст на населението на област Русе по общини.
 
Цена на електронното издание: 8.40 лева
 
Изданието може да бъде закупено:
• В библиотеката на НСИ, ул. „Панайот Волов” № 2, София 1038
• В касата на ТСБ - Русе, ул. „Църковна независимост” № 16,
ет. 11, ст. 7, тел: 082/811412 и 082/811428
 
По банков път:
Банкова сметка на ТСБ - Русе
IBAN - BG42 UBBS 8002 3106 1139 08
BIC - UBBSBGSF
ОББ - клон Русе
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ