Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2013 година