Индекси на промишленото производство през август 2013 година

По предварителни данни през август 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.9% в сравнение с юли 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.4%.

Прессъобщение: