Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2013 година

Публикувано на: 30.09.2013 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.9%. Общият индекс на цени на производител регистрира ръст от 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо август 2012 г. намалява с 3.2%.
 

Прессъобщение