Интернет достъп до резултатите от Преброяването на населението през 1881 и 1885 г.

Интернет достъп до резултатите от Преброяването на населението през 1881 и 1885 г.
Библиотеката на Националния статистически институт публикува в Интернет дигитални копия на първите две преброявания в България, проведени през 1881 и 1885 г.
Потребителите на статистическа информация получават възможност за безплатен онлайн достъп до създадените в библиотеката 2306 дигитални страници. Изданията представят статистически данни по окръзи и населени места за населението по пол, възраст, женитбено отношение, професия и поданство в Княжество България и Източна Румелия. Те съдържат информация и по етнически признак - майчин език и вероизповедание.
Първото преброяване на населението през 1881 г. представя статистическата информация с паралелен текст на френски език.
Дигиталните колекции са достъпни на http://statlib.nsi.bg.