Основни резултати от анкетното изследване на потребностите на бизнес средите от статистически метаданни