Отношение на бизнес средите към статистическата конфиденциалност