България: предизвикателствата на бедността - регионален анализ по данни на многоцелевото наблюдение на домакинствата 2003