Премини към основното съдържание

Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)

Публикувано на: 21.05.2008 - 16:43
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба публикацията "Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)". Изданието е българска версия на Европейската номенклатура на промишлената продукция (PRODPROM List 2008) и е задължителна за използване при изследването на промишлената продукция. Номенклатурата влиза в сила от 1 януари 2008 година.
Публикацията съдържа:
- Заповед на председателя на Националния статистически институт
- Общи и специфични бележки в помощ на потребителите за правилното разбиране и вярното интерпретиране на номенклатурата при нейното използване
- Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2008) - структура на номенклатурата в табличен вид, връзка с КН-2008
- Номенклатура на енергийните продукти ПРОДЕНЕРДЖИ-2008
- Списък на Z кодове
- Списък на T кодове.
Публикацията е печатна, на електронен носител (CD) и се публикува в интернет сайта на НСИ.
 
Цена на печатното издание: 21.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 9.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
 
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. “Панайот Волов“ № 2
 
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ