Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 17.05.2013 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2013 г. нараства със 17.5% спрямо същото тримесечие на 2012 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 28.9%, а в животновъдството - с 6.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2013 г. е с 6.4% над равнището на същото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение
Статистическа област