Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 18.02.2013 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2012 г. нараства с 20.4% спрямо същото тримесечие на 2011 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 24.5%, а в животновъдството - с 1.7%.

Индексът на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2012 г. е със 7.7% над равнището на същото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение
Статистическа област