Икономически сметки за селското стопанство през 2012 година (първа прогноза)

Според първата прогноза на Националния статистически институт, подготвена към месец ноември, рeалният индекс на дохода в селското стопанство през 2012 г. нараства с 8.7% спрямо 2011 г., а доходът по факторни разходи - с 9.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: