Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и индекси на цените на продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 19.11.2012 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2012 г. нараства с 19.2% спрямо същото тримесечие на 2011 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 23.1%, а в животновъдството - с 2.9%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2012 г. е със 7.7% над равнището на същото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение
Статистическа област