Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 20.08.2012 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2012 г. нараства с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2011 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 3.9%, а в животновъдството - с 8.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2012 г. е с 6.5% над равнището на същото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение
Статистическа област