Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 18.05.2012 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2012 г. нараства с 4.9% спрямо същото тримесечие на 2011 година. В животновъдството цените са се увеличили с 9.9%, а в растениевъдството е отчетено намаление с 4.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство, за първото тримесечие на 2012 г. е с 8.1% над равнището на същото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение
Статистическа област