Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 17.02.2012 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2011 г. нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на 2010 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 3.6%, а в животновъдството - с 2.7% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2011 г. е със 7.6% над равнището на същото тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение
Статистическа област