Премини към основното съдържание

Събиране на данни за статистика на селските райони на ниво NUTS3 за периода 2005 - 2010 година

Публикувано на: 30.11.2011 - 11:00

Националният статистически институт приключи работата по проект на тема: „Събиране на данни за статистика на селските райони на ниво NUTS3 за периода 2005 - 2010 година” от програмата на Евростат по грант схемата за 2010 година. Проектът стартира в началото на 2011 година и продължи 11 месеца. Основната цел беше да се осигури информация за разширяването и допълването на базата данни, която Евростат изгражда в областта на статистиката на селските райони за 27-те държави членки.

Прессъобщение
Статистическа област