Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за второто тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 19.08.2011 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2011 г. нараства с 36.0% спрямо същото тримесечие на 2010 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 56.2%, а в животновъдството - с 15.0% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за второто тримесечие на 2011 г. е с 10.2% над равнището на същото тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение
Статистическа област