Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2010 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2010 г. нараства с 27.2% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 32.6%, а в животновъдството - с 10.9% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2010 г. е с 3.8% над равнището на същото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: