Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство през 2010 година - първа оценка

Публикувано на: 20.12.2010 - 11:00

Според първата оценка на Националния статистически институт, подготвена към месец ноември, крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2010 г. възлиза на 7494.5 млн.лв. или се увеличава с 1.4% спрямо предходната година. Нарастването се дължи основно на ръст на цените с 4.9%.

Прессъобщение
Статистическа област