Икономически сметки за селското стопанство през 2010 година - първа оценка

Според първата оценка на Националния статистически институт, подготвена към месец ноември, крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2010 г. възлиза на 7494.5 млн.лв. или се увеличава с 1.4% спрямо предходната година. Нарастването се дължи основно на ръст на цените с 4.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: