Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за третото тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 18.11.2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2010 г. нараства с 8.5% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 10.1%, а в животновъдството - с 4.9% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за третото тримесечие на 2010 г. е с 1.8% над равнището на същото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област