Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 19.08.2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г. намалява с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените спадат с 9.8%, а в животновъдството са на равнището на съответното тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г., е с 1.7% под равнището на същото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област