Годишни данни по групи според броя на заетите лица – КИД 2008