Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2011 година (предварителни данни)

Публикувано на: 30.08.2012 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили общо 309 892 нефинансови предприятия, в които работят 1 913 087 заети лица, произведена е добавена стойност за 34 363 млн. лв. и са направени разходи за инвестиции в дълготрайни материални активи за 13 933 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област