Проект „Достъп до финансиране” - резултати за Р България

Проучването за достъпа до финансиране на малките и средните предприятия беше проведено през 2010 г. във всички страни - членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 97/2009 съвместно от Европейската комисия, Европейската централна банка и националните статистически институти.

Прессъобщение: