Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2010 година (предварителни данни)

Публикувано на: 30.08.2011 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2010 г. са представили общо 315 819 нефинансови предприятия, в които работят 1 934 544 заети лица, произведена е добавена стойност за 32 138 млн. лв. и са направени разходи за инвестиции в дълготрайни материални активи за 12 776 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област