Демография на предприятията (към 31.12.2009 година)