Дейност на нефинансовите предприятия за 2009 година