Търговия на България с трети страни за периода януари - юни 2013 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 8.6 млрд. лв., a вносът намалява с 2.2% и е на стойност 10.0 млрд. лева.
През периода януари - юни 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 24.4 млрд. лв. и намалява с 1.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: