Търговия на България с трети страни за периода януари - май 2013 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 7.2 млрд. лв., a вносът намалява с 2.1% и е на стойност 8.3 млрд. лева.
През периода януари - май 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 17.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 9.6%, а общата стойност на внесените стоки е 20.2 млрд. лв. и намалява с 0.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: