Търговия на България с ЕС за периода януари - април 2013 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.2% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 8.3 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 4.0% и е на стойност 9.5 млрд. лева.
През април 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 13.3% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.9% и е в размер на 2.6 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: