Търговия на България с трети страни за периода януари - април 2013 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 18.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 5.7 млрд. лв., a вносът нараства с 0.9% и е на стойност 6.5 млрд. лева.
През периода януари - април 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 14.1 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 15.2%, а общата стойност на внесените стоки е 16.0 млрд. лв. и нараства с 2.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: