Търговия на България с трети страни за периода януари - август 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - август 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 10.9 млрд. лв., a вносът нараства с 14.6% и е на стойност 13.8 млрд. лева.
През първите осем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26.6 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.3%, а общата стойност на внесените стоки е 33.1 млрд. лв. и нараства с 13.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: