Търговия на България с ЕС за периода януари - юли 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 13.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.3% и е на стойност 17.1 млрд. лева.
През юли 2012 г. износът за ЕС нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.3% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: